VFX/Film

Sandvik – Making a difference

Sandvik Materials Technology erbjuder ett brett program av produkter av avancerade rostfria stål och speciallegeringar. De ville med denna film visa på hur deras produkter på ett positivt sätt påverkar miljö och människor. Vi arbetade utifrån Sandviks grafiska profil med tunna blå linjer, för att skapa ett lager av illustrerande grafik i denna informationsfilm om Sandviks miljöarbete. Filmad på Sandviks fabriksområde i Sandviken och på locations i närområdet. Regi, VFX och postproduktion av FILMIC ART.

Client: Sandvik
Agency: Pyramid
Director: FILMIC ART
Producer: FILMIC ART
3D and VFX: FILMIC ART