26 feb, 2016

NIRA Breakdown

Alla miljöer byggdes från grunden, berg, vägar och växter. Vi siktade på en känsla av riktiga vägar och verkliga miljöer så vi tittade på topografin och hämtade inspiration från existerande bergsvägar som Mullholland Drive i Los Angeles och Skyline Boulevard i San Francisco. All vegetation gjordes i 3D och några av träden och buskarna gjordes från grunden. Vind appliceras också på vegetationen, men mycket subtil. Bilen är en ombyggd modell för att få en generisk bil utan märke, sedan riggad och animerad. För rendering använde vi Octane Render. Vi arbetar vanligtvis med V-Ray, men eftersom vi behövde rendera 4 minuter av full CGI i det här projektet, behövde vi något att rendera snabbare. En inte helt okomplicerad resa dock.

More news

onsdag 23.07.05

Silver Lion in Cannes

onsdag 23.07.05

Silver Lion