19 feb, 2019

Volvo Polestar, breakdown

Vi mejslade fram den här berättelsen genom att filma en stor mängd speciellt anpassade bläcksekvenser som sedan kombinerades med 3D-animation. En givande och intressant process som alltså innebar en blandning av både analoga och digitala tekniker. Några av dem behövde vi tänka ut från scratch och uppfinna i en första utvecklingsfas för projektet där vi blandade olika vätskor, bläck och print-lösningar som blev till de metoder som sedan applicerades på hela produktionen. I slutet av vår pipeline arbetade vi till sist med ett antal olika typer av mappningstekniker när vi återförde allt till 3D och digital compositing för att få till det slutliga resultatet. Hoppas ni gillar!

More news

onsdag 23.07.05

Silver Lion

onsdag 23.07.05

Silver Lion in Cannes