Chromebook

  • Client

    Google
  • Agency

    Nord DDB
  • Category

    Stopmotion, 3D

Animation för Google och Google Chromebook där vi hjälpte Nord DDB med design, regi, produktion och animation. Filmen beskriver fördelarna med Chromebook och utspelar sig i en modellvärld med kulisser och mekanik där vad som helst kan hända! Filmerna användes även som separata filmer för att specifikt förklara de olika funktioner som gör Chromebook unik.

Loading