Getting Kwiffed?

  • Client

    Kwiff
  • Category

    Film with VFX

Helt nytt koncept som togs fram för engelska spelbolaget Kwiff.com för att stärka deras kommunikation kring själva produkten, en spel-app, och för att framhäva överraskningen man känner när man får en så kallad ”kwiff” = superladdat odds. Produktion, regi och VFX av Filmic Art och inspelning i London två soliga inspelningsdagar på fem locations. Post och VFX för de fem filmerna gjordes hos oss i Stockholm. Is THAT what it feels like getting Kwiffed? We don’t know.

Loading