Leave It Behind

  • Client

    Lynk & Co
  • Agency

    Jung Von Matt
  • Category

    Digital Billboard

Konceptet som tagits fram till Lynk & Co heter ”Leave The Ownershit Behind” och utgår från det faktum att bilar står parkerade 96% av tiden vilket har gjort att Lynk erbjuder kunder möjligheten att låna eller prenumerera på deras bilar. Tillsammans med Ljung Von Matt, skapade vi innehåll till en digital billboard i Milano som viker sig över krönet på en byggnad. Tanken är att skapa en illusion av ett 3D utrymme där ögon, bildelar och text jobbar utanför skärmens tvådimensionella gränser. Genom att bygga upp skärmen i 3D kunde vi testa placering av objekt och text för att lyckas med illusionen. När produkten väl levereras är den i två delar som separat uppfattas skeva men tillsammans i från rätt vinkel bildar ett tredimensionell atmosfär för åskådarn.

Loading