Myran

  • Client

    Kraftringen
  • Agency

    Pool

Kraftringen är ett elbolag som verkar i södra Sverige och har som röd tråd genom sina kampanjer en myra, som ska symbolisera att man inte behöver vara stor för att vara stark. Tillsammans med Pool Kommunikationsbyrå så skapade vi en serie filmer där vi animerade små 3D-myror.

Loading