Helpers

  • Client

    NAV
  • Agency

    Siste Skrik
  • Awards

    Cannes Silver Award

För NAV, Norska försäkringskassan skapade vi denna film vars syfte är att visa hur man på olika sätt kan hjälpa dövblinda till en bättre vardag. I historien så följer vi Anna som är dövblind och hur hon får hjälp av olika ledsagare, både inom familjen och extern hjälp. Historien i filmen är uppbyggd så att man inte ska se att hon är dövblind i första delen av filmen, och i andra delen av filmen så visas olika ledsagargrepp och ledsagartekniker. Vi designade och byggde alla modeller i 3D, satte på 3D-hår och animerade. Vi använde även plug-ins för träd och gräs. Filmen är renderad i Vray.

Loading