Making a difference

  • Client

    Sandvik
  • Agency

    Pyramid
  • Category

    Film with VFX

Sandvik Materials Technology erbjuder ett brett program av avancerade rostfria stål och speciallegeringar som används i alla möjliga produkter. De ville med denna film visa på hur deras stål på ett positivt sätt påverkar miljö och människor. Vi arbetade utifrån Sandviks grafiska profil med tunna blå linjer, för att skapa ett lager av illustrerande grafik i denna informationsfilm om Sandviks miljöarbete. Filmad på Sandviks fabriksområde i Sandviken och på locations i närområdet. Regi, VFX och postproduktion av FILMIC ART.