Redo

  • Client

    Telia
  • Agency

    Isobar

Vi hjälpte Telia med lanseringen av deras nya app för företagare genom att skapa en 3D-animerad film som på kort tid sammanfattar hela konceptet. I förarbetet med animationen arbetade vi tätt tillsammans med reklambyråns kreatörer och hämtade även vår inspiration från 1920 och 1930-talets stadsromantiserande ”City symphonies”-filmer som t.ex. ”Berlin: Die Sinfonie der Großstadt”. Det finns en tät koppling mellan den tidens fascination för framtiden och den höga utvecklingstakten i vår egen tid. Ett tema som vi gärna utvecklade vidare i vår egen film både vad gäller symboliska bilder för teknologi, rytmen i animationen och musiken i tät samklang med bilderna.

Loading